EHBO Ammerzoden-Well

De Koninklijke EHBO leert helpen!


Privacybeleid KNV EHBO Ammerzoden-Well

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO Ammerzoden-Well verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.


Privacystatement
In het privacystatement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KNV EHBO Ammerzoden-Well via het ledenadministratiesysteem DLA van de KNV EHBO. Het privacystatement is terug te vinden op www.koninklijke-ehbo.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Diplomanummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling, voor lidmaatschap, voor cursussen, of verleende diensten
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen of per post te informeren indien dit nodig is om onze
 • dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze dienstenverleningen. Zoals nieuwe cursussen en data van herhalingslessen
 • Om diensten bij u te kunnen leveren


Lidmaatschapsregistratie en Inschrijfformulieren voor cursus of workshops op papier of de website
De lidmaatschapsregistratie verloopt via www.ehboammerzoden-well.nl. De gegevens worden via een webformulier in een beveiligde database op de webserver bewaard. Het bestuur en webmasters hebben enkel inzicht in deze gegevens. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in de DLA en wordt de informatie vanuit het webformulier op de webserver van de afdeling verwijderd. Voor de DLA: zie het privacystatement op www.koninklijke-ehbo.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger of ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ehboammerzoden-well.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Gebruik van andere systemen dan DLA en bovengenoemd, waaronder de e-mailnieuwsbrief
Om leden te informeren over onder andere activiteiten van de vereniging, (herhalings)lessen en inhoudelijke cursusmateriaal wordt er gebruikt gemaakt van een e-mailnieuwsbrief. Hiervoor worden e- mail adressen geregistreerd en gebruikt.

(hard-copy) leden- en presentielijsten
Bij iedere lesavond is er een fysieke lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van deelnemers. In geval van nood kan de afdeling deelnemers zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het bestuur en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten worden na afloop van een seizoen bewaard door het bestuur om aan de eisen van Het Oranje Kruis voor verlenging van de diploma’s en certificaten te voldoen.

Omgang met beeldmateriaal (foto's, video) van leden
Wij maken foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van onze afdeling en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid. Toestemming is altijd in te trekken.


Gezondheidsformulieren en/of registratie van bijzondere persoonsgegevens
Gegevens die buiten de organisatie worden verwerkt (welke gegevens worden (extern) gedeeld)?
Tijdens de hulpverlening op en bij evenementen worden door de EHBO’ers gegevens verzameld op registratieformulieren. Voor de EHBO’er op een evenement geldt vertrouwelijkheid. De informatie mag niet met derden gedeeld worden. Het gaat hierbij om gegevens over het letsel, aard van het ongeval, minimale gegevens om het slachtoffer te identificeren, naam en geboortedatum en naam van de hulpverlener. Deze informatie wordt indien nodig overgedragen aan professionele hulpverlening zoals ambulanceverpleegkundige of huisarts.


De registratieformulieren met persoonsgegevens worden binnen 2 maanden na het evenement vernietigd. Enkel het aantal ongevallen en letsels worden bewaard welke niet te herleiden zijn tot een specifiek persoon.


Er wordt gewerkt volgens de veldnorm Evenementenhulpverlening.

Communicatie over privacybeleid
Het privacybeleid van KNV EHBO Ammerzoden-Well is terug te vinden via www.ehboammerzoden- well.nl en op te vragen via het secretariaat op info@ehboammerzoden-well.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via info@ehboammerzoden-well.nl. KNV EHBO Ammerzoden-Well heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Al onze mail zal via TLS verlopen (voorheen SSL) om uw persoonsgegevens te beveiligen.


Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van onze afdeling) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KNV EHBO Ammerzoden-Well bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Van oud-leden bewaren wij tot maximaal 1 jaar de gegevens zoals hierboven beschreven staat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert KNV EHBO Ammerzoden-Well 

binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via info@ehboammerzoden-well.nl.


27 mei 2018


E-mailen
Map
Info